Vytipované objekty pro sportovní infrastrukturu, potřebnost laviček a pítka

29.09.2019


Park Klamovka uzpůsobit občanům - v létě 2018 jsme na veřejném setkání usilovali o zrušení záměru situovat dřevěná lehátka do prostoru tradičně využívaného dětmi k sáňkování, bohužel pan radní Slabý pravděpodobně na naše přání zapomněl.. Podobně  se zapomnělo i na pítko a lavičky zvenku dětského hřiště, aby maminky , babičky či dědečkové nemuseli mít boty plné písku.. Věřili jsme, že námi představený návrh participativního rozpočtu bude minimálně podnětem k diskusi, byl však bez udání důvodu vyřazen..

Lavičky podél přístupové cesty ke zdravotnímu středisku by byly projevem vstřícnosti k našim seniorům.

Uvítáme rovněž zřízení pítek (zdroj pitné vody) v parcích a u dětských hřišť.

Pohybové prvky pro seniory v lokalitě zcela schází - vytipované umístění např: Petřín U studánky, hřiště U Nesypky, Klamovka, renovace prvků v parku Palata