Vytipované objekty pro oblast školství

29.09.2019

Kapacitu škol v obasti Hřebenka, Košíře řešit systémově s respektem ke kulturně historickým specifikům lokality. Uvítáme zřízení více MŠ v dochozí vzdálenosti od bydliště, zřízení kvalitního návazného 2.stupně ZŠ v lokalitě východní Klamovka a zároveň navýšení kapacity škol v oblasti Cibulka (v diskusi s místní komunitou), případně výstavbou školy v lokatě Waltrovka.

Pozemky pro potřeby školství v oblasti východní Klamovky i Waltrovky jsou alokovány po dohodě MČ Praha 5 a developerů i místních spolků.

mateřské školy v dochozí vzdálenosti do vilové čtvrti patří

Vhodné objekty pro zřízení mateřských škol jsou

Švédská 39 (usedlost Hřebenka, ve vlastnictví MČ, dříve 2 třídy MŠ, aktuálně v pronájmu Vzdělávacího institutu Praha)

Na Hřebenkách 3 (aktuálně v pronájmu soukromá MŠ Magic Rainbow)

Nad Zámečnicí (rekonstrukce objektu dělnické zástavby Buďánka)